| De Grote Kerk Oostzaan doet mee met 'Open Monumentendag 2013
Monumenten worden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam.
De Open Monumentendag heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het evenement vond aanvankelijk alleen op zaterdag plaats, maar inmiddels zijn er veel comités die kiezen voor het hele weekend. Deelname alleen op zondag is sinds enkele jaren ook mogelijk. Vanaf 1996 hebben thema’s voor een inhoudelijke verdieping van de Open Monumentendag gezorgd. Onderwerpen die afgelopen jaren aan bod kwamen waren Industrieel erfgoed (1996), Schoolgebouwen (1997), Historische bouwmaterialen (1998), Monumentaal groen (1999), Water (2000), Wonen (2001), Handel (2002), Boerderijen (2003), Verdediging (2004), Religieus erfgoed (2005), Feest! (2006) Moderne Monumenten (2007) en Sporen (2008).
 
Tijdens de Open Monumentendag is de spitse toren van 'De Grote Kerk Oostzaan' te beklimmen. Bij het beklimmen van de toren ziet u ook het uurwerk
       
 
| Open Monumentendag 2013
Zaterdag 14 september, kerk is voor het publiek geopend en de Stichting is aanwezig met verkoop ansichtkaarten. U bent welkom in 'De Grote Kerk van Oostzaan'. Voor meer informatie www.openmonumentendag.nl